โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สนับสนุนให้เกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นในชุมชน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการส่งเสริมกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับเจ้าหน้าที่, การดูแลสุขภาพ และในบล็อก StoryDD แห่งนี้ ได้รวบรวมบทความในโครงการส่งเสริมนักเขียนท้องถิ่น ให้สร้างผลงานเขียนเชิดชูบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำความดี ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อ่าน เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๒

:: บัณฑูร ทองตัน อัยการผู้ยึดมั่นในความเป็นธรรม

บ้านพักอัยการจังหวัด คือสถานที่นัดหมายสำหรับการสัมภาษณ์ทองหลังพระในครั้งนี้ บ้านพักหลังขนาดกลาง แต่ดูมั่นคงตั้งอยู่อย่างสงบ เป็นส่วนตัวและร่มรื่นด้วยบรรยากาศธรรมชาติรอบข้าง เป็นบุคลิกลักษณะของบ้านหลังนี้ บ้านของท่านอัยการจังหวัดภูเก็ต คุณบัณฑูร ทองตัน เมื่อการทักทายและบทสนทนาเริ่มขึ้น เราก็รู้สึกได้ว่า บุคลิกลักษณะของท่านอัยการไม่ต่างจากบ้านพักของท่านเท่าไรนัก อ่านต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น:

เรื่องดีๆ ล่าสุด