โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สนับสนุนให้เกิดเรื่องราวดีๆ ขึ้นในชุมชน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการส่งเสริมกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับเจ้าหน้าที่, การดูแลสุขภาพ และในบล็อก StoryDD แห่งนี้ ได้รวบรวมบทความในโครงการส่งเสริมนักเขียนท้องถิ่น ให้สร้างผลงานเขียนเชิดชูบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำความดี ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อ่าน เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

๕ พ.ค. ๒๕๕๒

:: ประมวล เพ็งจันทร์ เดินสู่... อิสรภาพ

กว่า 1,000 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่สู่เกาะสมุย อาจเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสำหรับใครหลายคนเพียงมีเงินสัก 7,000 - 8,000 บาท แต่สำหรับชายท่านนี้ เขาเลือกที่จะออกเดินเท้าผ่านระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่ว่านั้นโดยไม่ใช่เงินสักบาท เพื่อใช้เวลา 66 วันตลอดเส้นทางสำหรับการพิสูจน์ใจตนเองและค้นหาคำตอบของชีวิต อ่านต่อ... ตอนที่ 1 // ตอนที่2

ไม่มีความคิดเห็น:

เรื่องดีๆ ล่าสุด